Kako da definišemo svoje vrednosti i uverenja?

Da li želite da živite život u kom se vaši postupci poklapaju sa vašom listom vrednosti i uverenja? O tome šta se podrazumeva pod pojmovima uverenja i vrednosti, te na koji način svako od nas može da ih definiše, razgovarali smo sa diplomiranim master lingvistom i internacionalnim NLP trenerom, Anom Prelić.

1. Šta je NLP (neurolingvističko programiranje)?

NLP je metodologija koja proučava način na koji uspešni ljudi postižu izvanredne rezultate u najrazličitijim životnim oblastima, te podučava druge ljude tim veštinama, tehnikama i obrascima.

Skraćenica, odnosno akronim NLP, podrazumeva neurolingvističko programiranje. S obzirom na to da se naziv NLP sastoji iz tri dela, hajde da objasnimo svaki od njih:

Neuro – odnosi se na nervni sistem i način na koji komuniciramo sa drugim ljudima putem naših 5 čula: vida, sluha, dodira, mirisa i ukusa. Informacije koje primamo naš nervni sistem prenosi do mozga, koji im daje određeno značenje, na osnovu kog kreiramo svoju realnost.

Lingvističko – odnosi se na reči tj. na jezičke obrasce koje naš um koristi kako bi dao značenje informacijama koje primamo iz spoljnog sveta. Reči koje koristimo utiču na naš način razmišljanja, na naše raspoloženje, način ponašanja, na stavove, emocije i akcije. Takođe, reči utiču i na naše sagovornike, pa samim tim definišu i odnos koji imamo sa samim sobom, kao i odnose koje imamo sa drugim ljudima.

Programiranje – odnosi se na unutrašnje procese, tj. na naše programe razmišljanja, osećanja, verovanja i ponašanja. Sve ,,programe”, tj.obrasce koje prepoznamo kao nekorisne, možemo reprogramirati u korisne i podržavajuće, u skladu sa vrednostima i ciljevima koje želimo da ostvarimo.

2. Kako se NLP tehnike mogu koristiti u svakodnevnom životu?

Pre svega, volela bih da kažem da se NLP tehnike mogu koristiti u različitim životnim oblastima. Neke od njih su: unapređenje poslovanja, pregovaranje, liderstvo, zdravlje, sport, kao i poboljšanje komunikacije, produktivnosti, samopouzdanja.

S obzirom na široku primenu, za korišćenje NLP tehnika je pre svega potrebna svesnost i prisutnost u trenutku u kom se nalazimo.

Dakle, važno je da budemo svesni svojih misli, reči i emocija koje osećamo u određenoj situaciji, a nakon toga sledi primena konkretne tehnike koja nam u tom kontekstu može biti korisna.

Razvijajući veštine i svesno primenjujući NLP tehnike i znanja, vremenom će ovo postati naš stil života. Tada više ne razmišljamo o tome kako ih možemo koristiti, jer ih prirodno živimo i one postaju deo nas.

3. Kako bi nam najjednostavnije objasnila pojam uverenja?

Uverenja su naše istine. To su principi i stavovi koje imamo, u koje verujemo i koji daju značenje, motivaciju i usmerenje našim životima. Nastaju vaspitanjem, učenjem po modelu, kroz iskustvo, kao i ponavljanjem.

Mogu biti:

– podržavajuća (racionalna, korisna)
Primer: ,,Sve što poželim, to i ostvarim.”

– ograničavajuća (iracionalna, nekorisna)
Primer: ,,Ljubav je patnja i bol.”

4. Koja je razlika između vrednosti i uverenja?

S obzirom na to da sam u prethodnom pitanju objasnila šta su uverenja, hajde da sada objasnimo šta su vrednosti.

Vrednosti su ono što je nama veoma važno. I baš zbog toga što su nam važne, vrednosti utiču na našu motivaciju. Zbog njih smo spremni da uložimo vreme, energiju i sve neophodne resurse da bismo ih živeli.

Svako od nas ima svoj sistem vrednosti, pa je nekom najvažnija ljubav, nekom sloboda, porodica, mir, uspeh, zdravlje…

Vrednosti doživljavamo kao osećanja. Onda kada živimo u skladu sa svojim vrednostima, tada se osećamo dobro i zadovoljno. Kada ne živimo u skladu sa njima, osećamo nesklad i nezadovoljstvo.

Dakle, uverenja su naše istine i ono u šta verujemo o sebi, drugima, životu, a vrednosti su ono što našem životu daje smisao, motivaciju i osećaj unutrašnjeg zadovoljstva.

5. Na koji način svako od nas može da definiše svoje vrednosti, a kako svoja uverenja?

Za definisanje uverenja je važno da počnete da slušate sebe, način na koji komunicirate i koje reči koristite dok pričate o onome u šta verujete o sebi, drugima, životu.

U svakodnevnom govoru, reči koje ukazuju na uverenja su: uvek, nikad, svako, niko, mogu, ne mogu, moguće, nemoguće…

Primer: Ne mogu da donesem odluku.

Slušanje sebe i onoga što pričamo, svesnost, kao i praćenje rezultata koje imamo u svim životnim oblastima, omogućavaju nam definisanje uverenja koja imamo.

Vrednosti možete definisati tako što ćete postaviti sebi neka od sledećih pitanja:

– Šta je ono što najviše volim u životu?
– Šta je ono što mi je najvažnije u životu?

A kada odgovorite na ova pitanja, onda odgovorite i na pitanje:

– Zašto mi je sve to važno?

Odgovori na ova pitanja otkrivaju vaše životne vrednosti.

Ovo su najčešće životne vrednosti:

porodica
sloboda
bezbednost
lojalnost
inteligencija
povezanost
kreativnost
humanost
uspeh
poštovanje
integritet
raznovrsnost
velikodušnost
veštine
ljubav
otvorenost
religija
red
napredovanje
radost/igra
opraštanje
uzbuđenje
promena
dobrota
prisutnost
vera
mudrost
lepota
brižnost
lični razvoj
iskrenost
avantura
ljubaznost
timski rad
karijera
komunikacija
učenje
izvrsnost
inovacije
kvalitet
zajedništvo
doprinos
duhovnost
snaga
zabava
bogatstvo
brzina
moć
naklonost
saradnja
ljubav prema poslu
prijateljstvo / partnerski odnosi
ohrabrenje
mir

6. Iako je ovo dosta opširno pitanje, molim te da nam daš odgovor na koji način možemo izmeniti naša uverenja i vrednosti?

Kada su u pitanju uverenja, prvi korak je, kao što sam već pomenula, osvešćivanje i otkrivanje/ prepoznavanje uverenja.

Nakon što otkrijete određeno uverenje, bilo bi dobro da razmislite da li vam je to uverenje korisno i podržavajuće ili je nekorisno i ograničavajuće. Ukoliko je nekorisno i ograničavajuće, bilo bi dobro da ga promenite.

Da biste kreirali podržavajuće uverenje, koje vas vodi ka rezultatima i životu kakav želite, važno je da koristite sadašnje vreme (kao da se to u ovom trenutku već dešava) i afirmativne reči.

Ograničavajuće: Kada odlučim da nešto promenim, nikada to ne uradim.

Podržavajuće: Sve što odlučim da promenim, sa uživanjem i lakoćom ostvarim.

Što se tiče vrednosti, kada ih definišete, prepoznate i shvatite koliko su vam one zapravo važne, bilo bi dobro da sagledate svoj život i iskreno odgovorite sebi u kojoj meri živite u skladu sa njima.

Ukoliko vam je, na primer, najvažnija vrednost porodica, a kada sagledate vaš dan, osim posla nemate uopšte vremena za nju, tada bi bilo dobro da nešto promenite. Dobar plan i organizacija vam mogu pomoći da uspostavite balans i svesno živite u skladu sa svim vrednostima koje su vama važne.

7. Kako se stvaraju obrasci ponašanja u životu i na koji način doprinose ograničavanju uverenja?

Jedan od načina na koji se stvaraju različiti obrasci ponašanja koje imamo je iskustvo, odnosno životne situacije kroz koje prolazimo.

Kako bi lakše obradio sve informacije u vezi sa nekom situacijom u kojoj se nalazimo i doneo određene zaključke, naš um određene informacije počinje da generalizuje. S obzirom na to da se taj proces generalizacije dešava na nesvesnom nivou, mi ništa ne preispitujemo, već ti zaključci postaju naše istine.

Odlično je kada prolazimo kroz iskustvo u kom se osećamo dobro, imamo samopouzdanja, verujemo u sebe i ostvarujemo rezultate koje želimo. Tada naš um, generalizujući, povezuje naša ponašanja sa podržavajućim uverenjima. Tada verujemo u sebe, verujemo da smo sposobni, da možemo da ostvarimo ono što želimo…

Međutim, problem/izazov može da nastane onda kada prolazimo kroz neku situaciju koja nam nije prijatna i u kojoj se ne ponašamo onako kako bi trebalo i kako bismo želeli. Tada naš um takođe generalizuje i povezuje tu situaciju sa našim obrascima ponašanja i iz tog nesvesnog procesa vrlo često kreiramo neka ograničavajuća uverenja: da nismo dovoljno dobri, sposobni, vredni, da nemamo dovoljno samopouzdanja, vere u sebe itd.

Kada se ovaj proces generalizacije osvesti, u svim budućim situacijama koje vam nisu prijatne ili nisu onakve kakve biste želeli da budu, možete da naučite lekcije i da svesno kreirate konstruktivne obrasce ponašanja, kao i podržavajuća uverenja, koja će vas voditi ka željenim rezultatima.

Takođe, određene obrasce ponašanja stičemo ili stvaramo kroz vaspitanje ili učenjem po modelu.

8. I za kraj, da li postoji neka praktična NLP vežba koju bi preporučila svima koji žele da osveste svoje potencijale?

Pre svega, postavila bih pitanje: koliko na dnevnom nivou koristite svoj potencijal?

Ukoliko je odgovor ,,manje od onoga što želite”, šta vas sprečava da koristite sav svoj potencijal?

Vežba 1:

Ustanite, i dok stojite, raširite obe ruke u stranu u visini ramena.

Zatim se, sa tako raširenim rukama, stojeći u mestu, zarotirajte/okrenite najviše što možete u jednu stranu (levu ili desnu), prateći pogledom svoj kažiprst. Kada dostignete svoj maksimum rotacije/okreta, zapamtite tačku na kojoj se nalazi vaš kažiprst.

Nakon toga se vratite u prvobitni položaj i spustite ruke.

Dok stojite sa spuštenim rukama, zamislite kako se ponovo rotirate/okrećete u istu stranu i kako sada vaše telo i kažiprst idu još par santimetara dalje u odnosu na prvi put. Dakle, samo zamišljajte, bez pokretanja tela.

Zatim ponovo raširite obe ruke u stranu u visini ramena i sa tako raširenim rukama, koristeći sav svoj potencijal, zarotirajte se/okrenite se u istu stranu kao i prvi put, prateći na kojoj tački se sada nalazi vaš kažiprst.

Verujem da ćete svi biti iznenađeni napretkom. 🙂

Vežba 2: Ovo je druga opcija, pa možete da izaberete jednu od njih.

Pomislite na neki cilj koji imate. Zamislite ostvarenje tog cilja racionalno razmišljajući o njemu i koristeći potencijal kog ste sada svesni da imate.

Zatim zamislite kako ste potpuno svesni sebe, svih svojih resursa i potencijala koje posedujete, i obratite pažnju kako se osećate tada. Šta govorite sebi?

Sada, kao takvi, budite kreativni, dozvolite mašti da vas vodi i zamislite ostvarenje tog istog cilja, koristeći sav svoj potencijal.

Šta vidite, čujete i osećate?

BIOGRAFIJA:

Ana Prelić je diplomirani master lingvistike, internacionalni NLP trener, NLP coach, PEAT processor, reiki master i theta healing praktičar. Godinama je radila na poziciji team leader-a u oblasti prodaje. Radeći sa hiljadama ljudi stekla je bogato iskustvo u prodaji, komunikaciji, vođenju tima, postavljanju i ostvarenju timskih targeta, kao i poboljšanju poslovanja.
Svakodnevne obuke operatera omogućile su joj raznovrsno iskustvo u oblasti motivacije različitih tipova ličnosti u okviru tima, buđenju i osvešćivanju potencijala, kao i ostvarenju individualnih targeta i postavljenih ciljeva.

Poslednjih nekoliko godina radi kao NLP trener i coach. Višegodišnje iskustvo iz oblasti prodaje, vođenja tima i poboljšanja poslovanja povezuje sa tehnikama NLP-a (neuro-lingvističko programiranje) i drugih metoda, držeći različite vrste edukacija, treninga, radionica, seminara i podstiče ljude da poboljšaju komunikaciju, unaprede poslovanje, osveste i probude svoj potencijal i realizuju svoje ciljeve.

Kao life coach radi sa klijentima na preuzimanju odgovornosti za svoj život, pomaže im pri otklanjanju emocionalnih blokada, kao i da konkretnim akcionim koracima kreiraju život kakav žele. Radi i timski, a bavi se biznis coaching-om.

Veruje da život zavisi od odluka i izbora koje donosimo, kao i da svako od nas poseduje potencijal da ostvari i živi sve ono što želi.