TERRA I LUNA online edukacije

TERRA I LUNA PROGRAMI PREDSTAVLJAJU

Totally Wellness Terra i Luna programi predstavljaju personalizovane online edukacije u toku kojih se, u periodu od 3 ili 6 meseci, Tatjana zajedno sa klijentima bavi postavljanjem i realizacijom ciljeva koji vode ka dugoročnoj promeni načina ishrane i stila životnog. Programi se ne zasnivaju na brojanju kalorija, kao ni tačnom merenju ugljenih hidrata, masti i proteina, već je očekivani rezultat pronalaženje optimalnog odnosa između pomenutih makronutrijenata, u skladu sa životnim stilom, zdravstvenim stanjem i kondicijom.

Terra i Luna se većinski zasnivaju na edukaciji o osnovama nutricionizma, vodeći se principom bioindividualizma, što znači da smo svi drugačiji. Osim toga, programi podrazumevaju i razgovore o osnovnim segmentima primarne hrane, u koje uključujemo ispunjenost poslom kojim se bavimo, emotivnu ispunjenost u partnerskom odnosu, i zadovoljstvo aspektima koji se odnose na društveni život, finansije, fizičku aktivnost, duhovnost i druge aspekte.

TERRA TROMESEČNI HEALTH COACHING PROGRAM PODRAZUMEVA:

 1. Šest online konsultacija od 60 minuta, na svake dve nedelje, u periodu od 12 nedelja
 2. Personalizovane preporuke za ispunjenju zacrtanih zdravstvenih ciljeva
 3. Elektronski edukativni materijal
 4. Email/sms podrška između konsultacija sa odgovorom do 48h
 5. Podršku klijentu da sprovede promene u ishrani i stilu života
 6. Tatjaninu ličnu posvećenost zdravlju i uspehu klijenta
 7. Programa za vežbanje kod kuće za 12 nedelja
 8. 4 Tatjanine elektronske knjige
 9. Edukaciju o prirodnim makrobiotičkim lekovima
 10. Analizu progresa i usmerenja nakon programa
1

Individualna saradnja sa Tatjanom

2

Online programi namenjeni ljudima koji žele da unaprede zdravlje

3

Motivacija i inspiracija za promenu životnog stila

Terra program je namenjen onima koji su

 1. Pokušali razne dijete i ni sa jednom nisu ostvarili željene rezultate
 2. Spremni i voljni da se hrane zdravo i time utiču na zdravlje svoje porodice
 3. Umorni od brojanja kalorija bez ikakvih vidljivih promena
 4. Spremni da nauče više o biljnim režimima ishrane
 5. Sensitivni na određene namirnice i tome žele da prilagode način ishrane

CENA PROGRAMA

Terra program: 490 € mesečno, ukupno 1470 € za 3 meseca, uključujući PDV

Luna program: 490 € mesečno, 2940 € za 6 meseci, uključujući PDV

Luna šestomesečni health coaching program podrazumeva nastavak Terra programa i obuhvata dvanaest online konsultacija od 60 minuta, na svake dve nedelje, u periodu od 24 nedelje.

PRIJAVA ZA TERRA I LUNA PROGRAM

**** S obzirom na to da Tatjana sarađuje sa maksimalno 5 klijenata u toku 3 meseca, prijave su otvorene tokom cele godine i funkcionišu po principu upisa ljudi prijavljenih na listu čekanja. Nakon intervjua između health coacha i klijenta, kao i obavljanja neophodnih zdravstvenih analiza, program se može započeti.