Moguće posledice izloženosti zračenju digitalnih uređaja

U današnje vreme konstantna upotreba mobilnih telefona i drugih digitalnih uređaja predstavlja našu svakodnevicu. Iako smo kontinuirano izloženi zračenju ovih uređaja, o njegovim negativnim posledicama još uvek se zna vrlo malo. Budući da ovu temu smatram veoma važnom, razgovarala sam sa Zoranom Opsenicom, ispred PhoneChip tima.

1. Treba li da se plašimo elektromagnetnog zračenja?

Poslednjih 10-ak godina višestruko se povećao broj uređaja koje koristimo, a koji emituju elektromagnetno zračenje. Osim broja, povećalo se i naše vreme provedeno pored ovih uređaja. Najnovija istraživanja govore da prosečni korisnik u Srbiji na mobilnom telefonu provede oko 5h dnevno, dok je u Evropi taj prosek 3,3h.

Razvoj bežičnih tehnologija je, osim komunikacije između bazne stanice i telefona, doneo i naglu ekspanziju upotrebe wi-fi i bluetooth komunikacije između uređaja, koji takođe spadaju u štetno elektromagnetno zračenje. Osim toga, postoji i zračenje elektronike samih uređaja, tj. hardvera, koje je ekstremno niske frekvencije. Ono nije velike snage, ali je dugoročno takođe štetno, posebno ako, na primer, držimo laptop u krilu ili telefon u džepu.

Sva pomenuta zračenja spadaju u nejonizujuća elektromagnetna zračenja. Dugo se mislilo da nejonizujuće zračenje nema štetne efekte po biološko funkcionisanje čoveka, za razliku od jonizujućih zračenja, koja su dokazano štetna (radioaktivno zračenje, gama zračenje, rendgensko zračenje itd.) Zbog toga se kod ovog tipa zračenja mere isključivo kratkoročni termički (zagrevajući) efekti zračenja na tkivo – određene SAR vrednosti. SAR je količina elektromagnetnog zračenja koje deo ljudskog tela apsorbuje kada je izloženo zračenju elektronskog uređaja. Ovo se uglavnom odnosi na zračenje mobilnog telefona i na deo glave na koji je prislonjen telefon. Svaki telefon ima određenu SAR vrednost i poželjno je da ta vrednost bude što niža. Međutim, to podržava zastarelu ideju da smo bezbedni ako termički efekat ne prelazi određenu vrednost. Ovaj termički efekat možete osetiti kada nakon dužeg telefoniranja primetite da vam se zagrejalo uvo, odnosno strana glave na koju je bio prislonjen telefon. SAR metodologija koju koriste proizvođači uređaja, kao i standardi zaštite koje propisuje svaka država za sebe, predstavljaju zastareli način gledanja na problem jer ne uzimaju u obzir dugoročne biološke efekte na čoveka. Upravo su ti dugoročni biološki efekti pogubni po naše zdravlje.

Proizvođači nisu zainteresovani da rade druga istraživanja, jer im to ne ide u korist, a države ne prate razvoj tehnologije i ne usklađuju propise sa najnovijim istraživanjima. Upravo zbog toga, na nama je da se sami pobrinemo za zaštitu našeg zdravlja. Postoji sve više naučnih istraživanja koja potvrđuju dugoročan štetan biološki uticaj nejonizujućeg EMF (elektromagnetnog) zračenja na ljudsko telo i živa bića uopšte. Osim direktnog zračenja, koje nastaje prilikom razgovora, mobilni telefon zrači i kada koristite internet, kada ste na Instagram-u, YouTube-u… Čak i kada ne koristite telefon, već ga držite u džepu ili pored sebe, on je u stalnoj komunikaciji sa baznom stanicom. Pri tome, ako zaspite uz telefon, on je sa vama 24/7 i konstantno zrači.

Do 2011. je prikupljeno dovoljno podataka koji pokazuju da je dugoročno i često korišćenje mobilnog telefona rizično po naše zdravlje, te je Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC), koja je deo Svetske Zdravstvene Organizacije (SZO), uvrstila zračenje mobilnog telefona u grupu 2b, koja ukazuje na moguću kancerogenost.

Tokom 2016. godine sprovedena je studija Nacionalnog toksikološkog programa u SAD u kojoj je potvrđeno da izlaganje EMF zračenju koje emituju mobilni telefoni može za posledicu imati ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući tumor mozga i srca.

2. Koje su moguće posledice izloženosti zračenju?

Lista najčešćih zdravstvenih rizika sa kojima se suočavamo usled dugoročne izloženosti ovom zračenju je poduža.

Osim već navedenih, ovi rizici, između ostalog, mogu biti i sledeći:

– poremećaj spavanja,
– zujanje u ušima,
– poremećaj pažnje i koncentracije,
– mentalne smetnje (povećana anksioznost i depresija),
– smanjen broj i pokretljivost spermatozoida,
– oštećenje DNK strukture,
– ćelijski stres,
– sindrom elektromagnetne hipersenzitivnosti (tzv. EHS, čiji su simptomi premor, vrtoglavica, poremećaj spavanja, sporije reagovanje, zaboravnost itd.),
– promena propustljivosti krvno-moždane barijere, što dovodi do gomilanja teških metala i štetnih hemijskih supstanci u mozgu, i dr.

Sve ovo utiče na slabljenje našeg imunološkog sistema i otvara mogućnost za pojavu raznih drugih zdravstvenih problema.

3. Na svom blogu često upotrebljavate termin ,,elektromagnetni smog”. Možete li nam bliže objasniti značenje ovog termina?

Elektromagnetni smog načelno predstavlja naziv za sva nejonizujuća štetna elektromagnetna zračenja koja nam dolaze iz našeg neposrednog okruženja – mobilnih telefona, laptopova, rutera, bluetooth uređaja… Ova vrsta smoga je svuda oko nas i neprestano utiče na narušavanje našeg zdravlja.

4. Šta je PhoneChip, po kom principu funkcioniše i na koji način štiti naše zdravlje?

PhoneChip je švajcarski proizvod u obliku okrugle metalne pločice sa višeslojnom strukturom. Napravljen je od kombinacije specijalno energizovanih i posebno odabranih minerala, postavljenih u više slojeva zajedno sa metalnom spiralom. U pitanju je mineralna mešavina kristala, poludragog kamenja i drugih minerala koji imaju svoje prirodno elektromagnetno polje, a koje se višestruko pojačava metalnom spiralom.

U interakciji PhoneChip-ovog polja sa elektromagnetnim poljem telefona ili drugog uređaja na kom se čip nalazi stvara se novo polje, koje nije štetno po naše telo. Međutim, osim zaštitne uloge, PhoneChip ima još jednu jako važnu ulogu, a to je da čitav naš organizam usklađuje i dovodi u energetsku ravnotežu kada se nalazi u našoj blizini. Po tome je ovaj proizvod jedinstven u svetu – nijedno slično rešenje nije ni izbliza toliko delotvorno kao PhoneChip.

5. Da li je PhoneChip naučno testiran?

Najbolji dokaz o efektima PhoneChip-a vidi se kroz naučna istraživanja koja su rađena na ljudima, kao i na ćelijskim kulturama.

PhoneChip je ispitivan različitim metodama od strane nekoliko evropskih instituta (Institut za molekularnu genetiku CNR Bolonja, Institut za radio-astronomiju Bolonja, Life Test Institut u Nemačkoj i dr.). Istraživači su pratili promene u srčanom ritmu ispitanika i njihove moždane talase, merena je otpornost kože, rađena je dark-field analiza žive kapi krvi, korišćena je i meridijanska dijagnostika, koja podrazumeva merenje 24 energetske tačke na ljudskom telu. Ispitivanja su vršena u situacijama kada se koristi telefon bez PhoneChip-a, kada se koristi telefon sa PhoneChip-om i kada se kao placebo koristi obična metalna pločica.

6. Može li PhoneChip uticati na rad samog telefona?

PhoneChip ne utiče na funkcionisanje samog telefona, kao ni na jačinu signala. Takođe, ne slabi bateriju niti utiče na njen vek trajanja. Proizvod isključivo eliminiše štetnost elektromagnetnog zračenja na telo čoveka, i to do 98%.

7. Kako se PhoneChip upotrebljava i da li ima rok trajanja?

PhoneChip se postavlja na sredinu poleđine telefona. Najpre je, svakako, potrebno skinuti masku sa telefona, ukoliko je imate. Nakon što se zaštitna folija sa poleđine PhoneChip-a odlepi, proizvod možete zalepiti na zadnju stranu vašeg telefona, sa kog ste prethodno uklonili prljavštinu dezinfekcionim sredstvom i krpicom. Ako je na poleđini vašeg telefona logo brenda na sredini, što je slučaj sa nekim Apple modelima, PhoneChip možete postaviti malo ispod ili iznad znaka. Zatim vratite masku na telefon.

PhoneChip je izuzetno tanak (tanji od jednog milimetra), pa se ispod maske neće ni primetiti. Proizvod nema rok trajanja, ali se, kad se jednom zalepi za telefon, teško može skinuti bez oštećenja samog čipa. Zato je preporučljivo da, kada menjate telefon, nabavite i novi PhoneChip.

PhoneChip, osim na telefon i tablet, možete zalepiti i na ruter (1 komad) ili laptop (2 komada).

8. Na koji način zainteresovani korisnici mogu nabaviti PhoneChip?

PhoneChip se može poručiti preko sajta www.phonechip.rs, Instagram i Facebook stranice, pozivom ili slanjem poruke na broj 0652788009 ili kupovinom u našem maloprodajnom objektu.