Posledice izlaganja zračenju mobilnih telefona

Da li previše izlaganja zračenju mobilnih telefona može uzrokovati različite zdravstvene tegobe, među kojima je i kancer?

Brojni naučnici godinama pokušavaju da odgovore na ovo pitanje, a rezultati istraživanja su različiti.

Zvaničnici Američke uprave za hranu i lekove (FDA) kažu da zračenje mobilnih telefona izaziva tumore mozga kod pacova, ali ne i kod ljudi. Višedecenijsko istraživanje je spovedeno na 3000 pacova, međutim oslanjalo se na staru tehnologiju koja se koristila u mobilnim telefonima ranijih generacija.

Prema navodima iz FDA-a lekari, naučnici i inžinjeri kontinuirano prate naučne studije i podatke javnog zdravstva, kako bi dokazali da energija radio-frekvencija iz mobilnih telefona može da izazove štetne uticaje na zdravlje. Ako se otkrije verodostojan rizik, FDA će usko sarađivati sa drugim stručnjacima na smanjenju rizika.

Medicinski stručnjaci koji nisu učestvovali u istraživanju kažu da, zbog preterane i rutinske upotrebe mobilnih i drugih uređaja, postoji opasnost po zdravlje ljudi. Smatraju da ne bi trebalo „slepo“ prihvatiti da su mobilni telefoni sigurni, posebno zato što su vladine agencije poput FDA-a pod velikim uticajem industrije, pa se zato informacijama često manipuliše.

Mobilni telefoni emituju elektromagnetna polja (EMF), odnosno elektromagnetno zračenje, što negativno utiče na ćelije u telu. Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) klasifikuje ovo zračenje kao kancerogeno, te ono može da poremeti san, imunološki sistem, kao i rad hormona. Osim toga, može pojačati depresiju i anksioznost.

Koje mere možete preduzeti

Postoje neke praktične stvari koje možete učiniti da ograničite i ublažite posledice izlaganja zračenju mobilnih telefona.

1. Kada ga ne koristite, držite ga na sigurnom odstojanju
Najbolje da izvor zračenja držite na što većoj udaljenosti od sebe. Nemojte mobilne telefone nositi u džepovima.

2. Koristite plug-in slušalice
Stručnjaci preporučuju korišćenje tradicionalnih plug-in slušalica, jer bluetooth slušalice koriste talasne radio-frekvencije.

3. Ne držite mobilni telefon u spavaćoj sobi
Ne spavajte sa mobilnim telefonom ispod jastuka ili pored glave.

4. Neka deca što manje koriste mobilne telefone
Ograničite deci upotrebu mobilnih uređaja jer su deca osetljivija na zračenje od odraslih.

5. Ne koristite mobilni telefon kada je signal slab
Mobilni uređaj držite na sigurnom odstojanju kada je signal slab, jer je tada nivo zračenja znatno veći.