Šta znači košer u ishrani?

Jeste li ikada čuli za izraz košer? U ovom blogu vam pišem o tome šta znači i u kojem kontekstu se upotrebljava kada je o ishrani reč.

Šta znači košer?

„Košer“ je termin koji se koristi za opisivanje hrane koja je u skladu sa strogim prehrambenim standardima tradicionalnog jevrejskog zakona.

Za mnoge Jevreje košer znači više od pukog zdravlja ili bezbednosti hrane. Reč je o poštovanju i pridržavanju verske tradicije.

Uprkos tome, ne pridržavaju se sve jevrejske zajednice ovih strogih smernica.

Ovi zakoni o ishrani su sveobuhvatni i čine ih stroga pravila koja ne samo da označavaju koja je hrana dozvoljena ili zabranjena, već i nalažu kako dozvoljena hrana mora da se proizvodi, obrađuje i priprema pre konzumiranja.

Određene kombinacije namirnica su strogo zabranjene

Neke od glavnih košer prehrambenih smernica zabranjuju kombinaciju određenih namirnica, naročito kombinaciju mesa i mlečnih proizvoda.

Postoje tri glavne kategorije košer hrane:

– Meso: sisari i živina, kao i proizvodi dobijeni od njih, uključujući kosti i čorbu.
– Mlečni proizvodi: mleko, sir, puter i jogurt.
– Pareve: svaka hrana koja nije mesna ili mlečna, uključujući ribu, jaja i biljnu hranu.

Prema košer tradiciji, bilo koja hrana koja je kategorisana kao meso ne sme se nikada služiti ili jesti u istom obroku uz mlečni proizvod.

Pored toga, sav pribor i oprema koji se koriste za preradu i čišćenje mesa i mlečnih proizvoda moraju se držati odvojeno.

Nakon jedenja mesa, morate sačekati određeno vreme pre nego što konzumirate bilo koji mlečni proizvod.

Prehrambeni proizvodi “pareve” smatraju se neutralnim i mogu se jesti uz meso ili mlečne proizvode.

Dozvoljeni su samo određeni proizvodi životinjskog porekla

Meso

Jevrejski zakon kaže da da bi se meso smatralo košer, ono mora ispunjavati sledeće kriterijume:

– Mora da potiče od životinja sa kopitima (papcima), poput krava, ovaca, koza, jagnjadi i slično.
– Jedino je dozvoljeno jesti komade mesa koji potiču od prednjih delova košer životinja.
– Mogu se jesti određene odomaćene živinske vrste, poput piletine, ćuretine, gusaka, prepelica i golubova.
– Meso mora biti natopljeno kako bi se uklonili tragovi krvi pre kuvanja.

Sledeće vrste mesa i mesnih proizvoda nisu košer:

– Meso svinja, zečeva, veverica, kamila, kengura ili konja.
– Meso ptica grabljivica kao što su orlovi, sove, galebovi i jastrebovi.
– Komadi mesa govedine koji potiču od zadnjeg dela životinje, poput buta, pečenice i slično.

Mlečni proizvodi

Mlečni proizvodi poput mleka, sira, putera i jogurta su dozvoljeni, mada se prilikom njihove pripreme i upotrebe moraju poštovati određena pravila kako bi se smatrali košer hranom:

– Moraju da potiču od košer životinje.
– Nikada se ne smeju mešati sa bilo kojim derivatima na bazi mesa, kao što su želatin ili sirište (enzim životinjskog porekla), što je često slučaj sa tvrdim sirevima i ostalim prerađenim proizvodima od sira.
– Takođe moraju biti pripremljeni u posuđu i pomoću opreme koja prethodno nije korišćena za obradu bilo kog proizvoda na bazi mesa.

Riba i jaja (Pareve)

Riba i jaja su klasifikovani kao ”pareve” ili neutralne namirnice, što znači da ne sadrže mleko ili meso.

Riba se smatra košer hranom samo ako potiče od ribe koja ima peraja i krljušt, poput tune, lososa, morskih plodova ili skuše.

Zabranjene su vodene životinje koje nemaju ove fizičke osobine, poput škampa, rakova, jastoga, ostriga i drugih vrsta školjki.

Za razliku od mesa, riba ne zahteva odvojeno posuđe za pripremu i može se jesti uz meso ili mlečne proizvode.

Jaja koja potiču od košer ptica ili riba dozvoljena su sve dok u njima nema tragova krvi. Poput ribe, jaja se mogu jesti uz meso ili mlečne proizvode.

Smernice za ishranu zasnovanu na biljnim namirnicama

Poput ribe i jaja, biljna hrana se smatra “pareve” ili neutralnom hranom, što znači da ne sadrži meso ili mlečne proizvode i može se jesti uz meso ili mlečne proizvode.

Iako su pravila za pripremu i upotrebu biljnih namirnica nešto manje restriktivna od pravila za pripremu i konzumiranje mesa i mlečnih proizvoda, ona i te kako postoje, naročito u pogledu njihove obrade i pripreme.

Žitarice i hleb

U svom prirodnom obliku žitarice i hrana na bazi žitarica smatraju se košer. Međutim, određene metode obrade na kraju mogu poništiti te karakteristike.

Osim zbog opreme kojom se obrađuju i pripremaju, često se mnogi hlebovi ne smatraju košer jer se prilikom njihove pripreme koriste ulja i masti životinjskog porekla.

Čak i ako su posude za pečenje ili druga oprema podmazane masnoćama na životinjskoj osnovi ili se na drugi način koriste za kuvanje bilo kojeg jela koje sadrži meso ili mlečne proizvode, krajnji proizvod više nije košer.

Budući da se ove metode prerade obično ne ispisuju na standardnoj etiketi na kojoj se navode nutritivni sastojci, hleb i drugi proizvodi od žitarica moraju biti sertifikovani kao košer kako bi se osiguralo da predstavljaju namirnice koje su u skladu sa svim relevantnim smernicama.

Voće i povrće

Slično žitaricama, voće i povrće je košer u svom neprerađenom obliku.

Međutim, pošto insekti nisu košer, pre konzumiranja potrebno je pregledati sveže voće i povrće i ukloniti sve insekte i njihove larve.

Dalje, proizvodi od voća i povrća koji se proizvode pomoću nekošer opreme, kao na primer oprema koja se koristi za preradu mleka i mesa, nisu košer.

Orašasti plodovi, semenke i ulja

Uopšteno govoreći, orašasti plodovi, semenke i ulja izvedena iz njih jesu košer.

Međutim, složena prerada ove hrane često poništava njihove košer karakteristike, jer se često za njihovu preradu koristi oprema koja se takođe koristi za preradu mesa ili mlečnih proizvoda.

Mnoga ulja orašastih plodova i semenki prolaze kroz nekoliko složenih koraka pre nego što se smatraju jestivim. Svaki od ovih koraka mora se pažljivo nadgledati kako bi se obezbedilo poštovanje košer smernica.

Stoga, da biste bili potpuno sigurni da su ulja koja koristite košer, najbolje je proveriti deklaraciju proizvoda.

Vino

Poput hrane, i vino se mora proizvoditi pomoću košer opreme i sastojaka da bi se smatralo košer. To uključuje sve alate koji se koriste za berbu i pripremu grožđa za fermentaciju.

Međutim, pošto je vino značajno za mnoge jevrejske verske prilike, nameću se stroža pravila.

U stvari, čitav postupak proizvodnje košer vina mora biti sproveden i nadgledan od strane Jevreja koji žive po košer pravilima, inače se vino neće smatrati adekvatnim.