Šta su čakre?

Ako ste ikada pohađali čas joge ili meditacije, imali sesiju energetskog isceljenja poput reikija ili samo gledali video snimke o tim temama na društvenim mrežama, nesumnjivo ste čuli za čakre i ulogu koju one igraju u protoku energije u čovekovom telu. O tome šta su zapravo čakre i kako utiču na fizičko i emocionalno blagostanje razgovarala sam sa profesionalnom astrološkinjom Sanjom Saliković koju smatram izuzetno kompetentnom da govori o ovoj temi. U nastavku su pitanja koja sam joj postavila u okviru intervjua kako bih vam predstavila značaj i uticaj čakri po ljudsko zdravlje.

1. Draga Sanja, šta su uopšte čakre?

Reč čakra je sanskritskog porekla i u bukvalnom prevodu znači čekrk, kotač ili točak. Čakre su, zapravo, senzitivni energetski centri, prijemnici, odašiljači i transformatori informacija, kroz koje cirkuliše prana (či, ki) ili životna energija. Putem čakri primamo i odašiljemo informacije, zapravo – komuniciramo sa svime što nas okružuje, kao i sa Univerzumom.

Dr. Pirsi Sejmur, poštovani autoritet na polju kosmičkog magnetizma, dokazao je međusobno dejstvo Univerzuma ili Solarnog sistema na fizičko telo čoveka, i to putem čakri. Ovo međusobno dejstvo je moguće zbog efekta zvanog rezonanca. U svojoj knjizi „Vibratorna medicina“ dr Ričard Gerber potvrđuje ove dokaze, suptilne magnetne energije koje se mogu izmeriti samo SQUID aparatima (Superconducting Quantum Interference Device). Na ovim principima se zasniva i čitava kvantna medicina.

Možemo reći da su čakre virovi, energetske kapije pomoću kojih se misli i emocije, suptilna energija (talas), pretvaraju u materiju (česticu), u fizičko telo. Čakre su, zapravo, unutrašnji organi našeg većeg, suptilnijeg, eteričnog ili emotivnog tela. Čakre imaju svoju funkciju, svoj balans i disbalans (hiper i hipo), i tu su, zapravo, razlozi i uzroci kvaliteta našeg života i zdravlja. Svaki zdravstveni problem, kao što je bolest fizičkog tela, samo je posledica ove dublje neravnoteže.

2. Kada i gde je nastao sistem čakri?

Smatra se da je sistem čakri originalno nastao u staroj vedskoj Indiji, pre više od 4000 godina. Čakre se spominju u drevnim delima Veda i kasnije Upanišada, u Patanđalijevim Joga Sutrama, a najviše u 16. veku, kod indijskog jogina u tekstu ,,Šat-Čakra-Nirupana“.

Ovo znanje je na Zapad preneo Ser Džon Vudrof (poznatiji kao Artur Avalon) dvadesetih godina 20. veka, i to kroz knjigu ,,The Serpent Power“ – Snaga zmije.

3. Kojih sedam glavnih čakri postoje i kakvo je njihovo značenje?

Sedam glavnih čakri je raspoređeno duž našeg kičmenog stuba. Ove čakre povezane su međusobno (uzročno-posledično), kao i sa unutrašnjim organima našeg fizičkog tela, naročito sa žlezdama.

Vedski spisi nam prenose drevno znanje u kome se smatra da su Prirodni Zakoni zapisani u čakrama. Svaka „povreda“ tih Prirodnih Zakona narušava balans, gubimo podršku Prirode i to rezultira problemima na nivou zdravlja i kvaliteta života. Bolest je, zapravo, poziv na ponovno uspostavljanje prirodne ravnoteže i balansa.

Glavna i centralna čakra ovog sistema je 4. čakra, grudna ili srčana čakra, poznata kao Anahata, koja je povezana sa grudnom žlezdom Timus.

Svako iskustvo, događaj, situacija, osoba koja utiče na to da povredimo Prirodni Zakon može biti razlog i/ili uzrok disbalansa u Anahati. Ona najlakše dolazi u to disbalansirano stanje jer svaka neravnoteža, iz bilo kog energetskog centra, utiče na nju.

Usled povrede Prirodnih Zakona mi patimo, gubimo podršku Prirode. Bazični problem koji nastaje u Anahati očitavamo kao TUGU, emotivnu povredu, bol i patnju. Svaka čakra je vezana za određeni deo našeg fizičkog tela i povezana sa određenim organima. Anahata leži iza grudne kosti i povezana je sa plućima, srcem, grudima, dijafragmom. Čulo koje snažno deluje na ovaj energetski centar je DODIR. Zato su nežnost, zagrljaj, poverenje i bezuslovna ljubav, pre svega prema sebi (da bi mogla biti bezuslovna i prema drugima), lek za naše srce.

Ispod Anahate imamo tri donje čakre, a iznad nje tri gornje čakre, koje su, zapravo, parovi, partneri koji sebe međusobno balansiraju i kruže oko srčane čakre obrazujuči tri prstena. Prva korenska čakra (Muladhara) kruži sa sedmom krunskom čakrom (Sagasrara). Druga sakralna čakra (Svadhistana) kruži sa šestom čakrom (Ajna). Treća solarna čakra (Maniphura) kruži sa petom grlenom čakrom (Vishudhha).

Prva korenska čakra zadužena je za naš osećaj sigurnosti, bezbednosti i materijalizacije onoga što nam je potrebno. Disbalansira je emocija straha. Organi koji su vezani za ovu čakru su rep kičme, rektum, anus, išijadični nerv, noge i stopala, debelo crevo, prostata, kao i srži nadbubrežne žlezde koja luči hormone adrenalin i noradrenalin.

Druga sakralna čakra je centar našeg zadovoljstva, percipira lepotu i daje nam osećaj prepuštanja i poverenja. Ovo je polna čakra, koja je vezana za reproduktivne organe, lumbalni deo kičme, jajnike, bešiku, bubrege, tanko crevo i slezinu. Sakralna čakra je povezana i sa nadbubrežnom žlezdom, tj. njenom korom. Prisetimo se da se nadbubrežna žlezda sastoji iz dva dela, kore i srži, koji su drugačiji po poreklu. Disbalans nastaje usled osećaja krivice i nedovoljnosti.

Treća solarna čakra je centar našeg samopouzdanja, lične moći i hrabrosti. U disbalansu je usled osećaja sramote. Povezana je sa pankreasom, žlezdom koja obavlja dvostruku ulogu: egzokrinu (luči ,,napolje” sokove potrebne za preradu hrane u crevima, koji se mešaju sa žuči iz jetre), i endokrinu (luči ,,u krv” insulin, glukagon i somatostatin). Znaci poremećaja ove čakre su problemi sa varenjem, pankreasom, jetrom i žuči, hipoglikemija, dijabetes, čir na želucu, hepatitis, adrenalni disbalansi. Ova čakra predstavlja središte isceljivanja, fizičkog i duhovnog.

Peta grlena čakra je naša kreativnost, sposobnost da izrazimo svoju autentičnu, originalnu prirodu. Disbalansiraju je laži, poricanje istine, neispoljavanje sebe, kao i pričanje fraza i kontradiktornosti. Štitna, štitasta ili tiroidna žlezda je žlezda u predelu vrata koja sekretuje hormone tiroksin i tironin, kao i hormon kalcitonin, čija je uloga da reguliše koncentraciju kalcijuma u krvi. Ovi hormoni utiču na mentalno i emotivno zdravlje. Umerena koncentracija tiroidnih hormona povećava snagu mišićne kontrakcije, a povišena koncentracija ovih hormona dovodi do pojave tremora (podrhtavanja) na mišićima i njihovog slabljenja. Ovi hormoni su takođe potrebni za normalnu seksualnu funkciju.

Šesta čakra, poznata kao treće oko, jeste naša vizija, istina koju percipiramo. U disbalansu je usled iluzija i  samoobmanjivanja, kao i usled bega od realnosti, zbog čega nismo u stanju da materijalizujemo svoju viziju, ideju ili plan. Disbalans se ispoljava kao nesanica, problemi sa vidom, očna mrena, loša memorija, glavobolje (migrene), problemi sa sinusima. Povezana je sa hipofizom, koju možemo nazvati „kontrolna žlezda“ endokrinog sistema.

Sedma krunska čakra daje nam svetlo, osećaj smisla, smirenosti i povezuje nas sa celinom, sa Univerzumom, ukoliko je u balansu. U disbalansu donosi gubitak smisla u našem životu, iluziju separacije i odvojenosti, depresiju, amneziju. Na fizičkom nivou to su smetnje u centralnom nervnom sistemu, ukočenost, bolovi u kostima, tipične su Parkinsonova i Alchajmerova bolest, kao i senilna demencija. Blokada ove čakre nastaje usled vezanosti, nemogućnosti otpuštanja onoga što nam više nije potrebno (starih sećanja, događaja, situacija, emocija, ljudi…), uz tipičan osećaj zaglavljenosti. Pinealna žlezda, koja luči melatonin, odgovorna je za cikluse svetlo-tama, resetuje spavanje i vraća nas u balans.

4. Šta znači kada je čakra blokirana?

Svaka čakra ima svoju prirodnu veličinu, prohodnost ili protočnost energije, kao i pravilan smer kruženja, svoju vibraciju, ton, boju. Kada je čakra u blokadi, to znači da nije protočna – ili je zatvorena (hipodisbalans), ili previše otvorena (hiperdisbalas), ili kruži u suprotnom smeru. Tada imamo pogrešne interpretacije događaja koji nam dolaze, pogrešno tumačimo situacije, ljude i dajemo sebi i drugima netačnu informaciju.

Blokade u čakrama prvo osetimo na suptilnom nivou, više kao osećaj da nešto negde nije u redu. Često se dešava da tada ljudi odu kod lekara, i da nema dijagnoze, kao da je sve u redu, a osećamo da nije tako. To znači da se disbalans neke čakre još nije ispoljio na fizičkom nivou, što ne znači da ga nema. U zavisnosti od toga koja je čakra u disbalansu, prvo se javlja osećaj nezadovoljstva, tuge i potištenosti, gubitak poverenja i radosti, povećanog straha, ili osećaja krivice i nedovoljnosti, sramote…

To je, zapravo, poziv da se okrenemo sebi, da nađemo uzrok disbalansa unutar sebe, a ne da ga reflektujemo oko sebe u svoje okruženje tražeći krivca za naše emocije.

5. Da li blokirana čakra može da ima uticaj na naše zdravlje?

Blokade energetskih centara manifestuju se na emotivno i mentalno stanje osobe, a vremenom se ispolje i na fizičko telo. To onda nazivamo bolestima, koje su, zapravo, posledica disbalansa na nivou čakri. U energetskim centrima nastaje njihov uzrok i razlog.

6. Kako možemo odblokirati čakre?

Ima mnogo načina da se čakra odblokira. Najvažnija je, pre svega, lična odluka o prihvatanju odgovornosti za sebe, kao i spremnost, želja za promenom postojećeg stanja. Ta promena treba da se desi na svakom nivou našeg postojanja, na mentalnom, emotivnom, duhovnom i fizičkom nivou. Dobro je kada je, u ovom slučaju, zastupljen holistički pristup, gde jedno ne isključuje drugo.

Primarna je promena starih navika i uspostavljanje novih, zdravih, životnopodržavajućih navika. Promena životnog stila može se desiti kroz ishranu, fizičku aktivnost, kao i uspostavljanje novih uverenja koja nas podržavaju.

Prisutne su i mnoge alternativne tehnike isceljenja poput aromaterapije, lečenja bojama, meditacije i joge, afirmacija, gong kupki i svih vibratornih tehnika, kristaloterapije, bioenergije, teta hilinga, Bahovih cvetnih esencija, homeopatije…. Sve ove tehnike su korisne.

Treba napraviti jedan sistem tehnika podrške koji će nama lično pomoći u tome da nas ovakav rad raduje, da, u stvari, dođe do glavne promene u uverenjima, u načinu razmišljanja, poimanju sebe i stvarnosti oko sebe, pronalaženju svrhe i smisla života. Ovo jeste proces i jeste dugotrajno, ali se rezultati veoma brzo pokazuju.

7. Postoji li veza između čakri i plodnosti kod žena?

Da, naravno. Ispod svakog problema na fizičkom nivou postoji blokada energetskih centara na dubljem nivou našeg postojanja. Energetski centri su međusobno povezani, pa disbalans jedne čakre utiče na balans druge, zbog čega je važno krenuti u balansiranje svih centara. Kao što smo već naveli, čakre su povezane sa žlezdama i organima u našem telu.

U slučaju problema plodnosti kod žena, uzrok je uvek u donjim energetskim centrima. Međutim, uzroci i razlozi poremećaja su individualni kod svakog od nas.

Ključna je, zapravo, druga sakralna čakra, koja, između ostalog, ima i funkciju reprodukcije. Druga čakra se nalazi između prve korenske i treće solarne čakre, pa odatle treba i krenuti sa balansom. Osećaj nesigurnosti i nebezbednosti (bez obzira na to da li je pitanju situacija u kojoj se trenutno nalazite ili nesigurnost u partnera) na nivou prve čakre daje disbalans drugoj čakri, koja neće moći da radi balansirano i da vrši svoju funkciju prepuštanja, poverenja i zadovoljstva. Disbalans sakralne čakre se vidi kroz poremećaj mesečnog ciklusa kod žena, problema sa jajnicima, bubrezima, bešikom.

Moguće je da disbalans ide od treće čakre (pankreasa) usled niskog samopouzdanja i osećaja sramote koje nosimo odavno, kao i straha da se ne osramotimo i ne napravimo grešku, zbog čega dolazi do slabljenja rada pankreasa (hipoglikemija, dijabetes i sl.).

Kako druga čakra kruži oko Anahate sa petom čakrom, to je, takođe, može lako dovesti u disbalans. Peta je grlena čakra (tiroidna žlezda). Neispoljavanje sebe, „gutanje“ ili potiskivanje pravog, stvarnog unutrašnjeg stanja remeti rad štitne žlezde, što jako disbalansira sakralni deo.

Kako je ključna, zapravo, centralna četvrta čakra (Anahata), svaki poremećaj bilo kog energetskog centra utiče direktno na njen balans. Emotivne povrede, konstantna kritika, hladno i grubo okruženje, emotivni gubici, bol i patnja, sve su to razlozi za blokadu Anahate.

Razlozi neplodnosti kod žena su različiti. Iz tog razloga, preporučuje se sistemski holistički pristup na balansiranju svih energetskih centara, jer su oni u snažnom međudejstvu.