Najčešći uzroci autoimunih bolesti

Postoje brojni uzroci autoimunih bolesti, a u ovom blog postu vam izdvajam najčešće, na koje bi trebalo da obratite pažnju.

Šta se podrazumeva pod pojmom autoimuna bolest?

Autoimune bolesti odnosno autoimuna stanja su sve češća pojava u poslednjih desetak godina. Naime, autoimuna bolest odnosno stanje javlja se kada imunološki sistem postane nefunkcionalan i počinje da napada telesna tkiva. Tip i lokacija tkiva koje određeni imunološki sistem napada razlikuju se od osobe do osobe, a najčeće su u pitanju nervni sistem (multipla skleroza, lupus), koža (psorijaza), vezivno tkivo (reumatoidni artritis), creva (Kronova bolest, celijakija) i endokrini sistem (Hašimotov sindrom).

Nažalost, osnovni uzroci autoimunih bolesti su toliko različiti koliko i simptomi koje uzrokuju. Međutim, pored sindroma propustljivih creva, bakterijskih infekcija, lekova, hemikalija i raznih spoljašnjih faktora, moguće je izdvojiti još nekoliko čestih uzroka autoimunih bolesti na koje posebno treba da obratite pažnju.

Najčešći uzroci autoimunih bolesti

1. Stres

Gotovo svi koji imaju neku autoimunu bolest pod svakodnevnim su stresom. Sve što telo doživljava kao stres izazvaće stresni odgovor. To može uključivati užurbani način života, prekomerni rad, finansijske probleme, negativne emocije i još mnogo toga. U tim situacijama luči se prevelika količina primarnog hormona stresa kortizola, koji može smanjiti digestivnu funkciju, uzrokovati prekomerni rast crevnih bakterija i na kraju pokrenuti sindrom propustljivih creva, koji je jedan od najčešćih uzroka autoimunih stanja.

2. Neravnoteža estrogena

Više studija je pokazalo da estrogen može da utiče na signalizaciju imunoloških ćelija. Zanimljivo je takođe napomenuti da su većina obolelih od neke autoimune bolesti žene (gotovo do 75%), koje prirodno proizvode više estrogena.

3. Energetska neravnoteža u telu

Energetska neravnoteža u organizmu (blokada čakri) takođe može da uzrokuje različite zdravstvene poremećaje, uključujući i autoimune bolesti.

Čakre su, zapravo, unutrašnji organi našeg većeg, suptilnijeg, eteričnog ili emotivnog tela. Imaju svoju funkciju, svoj balans i disbalans (hiper i hipo), i tu su, zapravo, razlozi i uzroci kvaliteta našeg života i zdravlja. Svaki zdravstveni problem, kao što je bolest fizičkog tela, samo je posledica ove dublje neravnoteže.

Blokade energetskih centara tj. čakri manifestuju se na emotivno i mentalno stanje osobe, a vremenom se ispolje i na fizičko telo. To onda nazivamo bolestima, koje su, zapravo, posledica disbalansa na nivou čakri.

4. Virusne infekcije

Sve je više istraživanja koja sugerišu da su virusne infekcije prisutne u većini autoimunih poremećaja. Jednostavno rečeno, virusi mogu da miruju ugrađeni u telesna tkiva, a zatim postanu aktivni kada smo pod stresom ili bolesni. To pokreće imunološki sistem i u procesu napada virusa, tkivo takođe biva napadnuto. Virusi takođe mogu oponašati telesna tkiva (proces poznat kao molekularna mimikrija), uzrokujući sličan imunološki odgovor.

5. GMO

GM biljke su projektovane da proizvode više urođenih odbrambenih hemikalija: prolamina, aglutinina, inhibitora digestivnih enzima i saponina. Ove hemikalije doprinose pojavi sindroma propustljivih creva, te mogu uzrokovati razne upale creva, što negativno utiče na autoimuna stanja. Jedini način da smanjite izloženost ovim hemikalijama jeste da birate biljke organskog ili konvencionalnog porekla, koje nisu genetski modifikovane.

6. Gluten

Gluten može snažno uticati na simptome i napredovanje određenih autoimunih bolesti. Ovaj protein ne samo da uzrokuje upale, menja mikrobiom, uzrokuje pojavu sindroma propustljivih creva, već takođe može direktno podstaknuti imunološki sistem, jer poput virusa ima mogućnost da oponaša telesna tkiva, proces poznat kao molekularna mimikrija.